• 1η Τοπική Κανονιστική Απόφαση Ορθών Πρακτικών και Δεοντολογίας για την Προαγωγή του Τουρισμού της Ζακύνθου

Εισηγητική Έκθεση

Η Ζάκυνθος, ο Δήμος, και ο Τουρισμός : Η αναγκαιότητα κανονιστικών διατάξεων

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ζακύνθου (και άρα και της ανταγωνιστικότητάς της) ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού, δε συναρτάται μόνο με τις απαιτούμενες τεχνικές ανωδομές και υποδομές, την τουριστική προβολή, το μάρκετινγκ κλπ, αλλά έχει σχέση και με την οργάνωση, την εύρυθμη λειτουργία, την ευταξία, την καθαριότητα, την ασφάλεια των δημοσίων και κοινόχρηστων χώρων, έχει σχέση και με τις πρακτικές, τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων άμεσα και έμμεσα, επαγγελματικά ή μη στο συνολικό πλέγμα που συνθέτει τον τουριστικό τομέα, έχει σχέση και με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και την ύπαρξη (έστω και άτυπα) ενός πολιτισμένου κώδικα δεοντολογίας έχει σχέση με τη ποιότητα και την αισθητική του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος
έχει σχέση με τη ποιότητα της ζωής και την ασφάλεια σ’ ολόκληρο το νησί και ειδικά στις τουριστικές περιοχές κλπ… Συνέχεια

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Δημόσια Διαβούλευση “Τεχνικό Πρόγραμμα 2012”

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ – ΟΣΚ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ 20%)

 ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

20.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑΔΙΩΝ

150.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

10.000,0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  2012

10.000,00 Συνέχεια

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Δημόσια Διαβούλευση “Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασία του Περιβάλλοντος Δήμου Ζακύνθου”

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασία του Περιβάλλοντος Δήμου Ζακύνθου

 

Posted in Θέματα Δημόσια Διαβούλευσης | 1 σχόλιο

Δημόσια Διαβούλευση «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικής για τα Καταστήματα»

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για τις Δημοτικές –Διοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων

Συνέχεια

Posted in Θέματα Δημόσια Διαβούλευσης | 10 Σχόλια

Δημόσια Διαβούλευση «Κανονιστική Απόφαση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων»

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Ηλεκτρονικό  Αρχείο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Συνέχεια

Posted in Θέματα Δημόσια Διαβούλευσης | 4 Σχόλια